「Sī」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
無編輯摘要
2 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì
 
[[File:Animated flower.GIF|thumb]]
[[File:Cemetery in China.jpg|thumb]]
'''Sī''' (死) sê gâe̤ng [[uăk]] siŏng-dó̤i gì sĕng-mêng hiêng-chiông, sê cī mì-tì [[sĕng-ŭk-tā̤]] uăk gì sū-iū [[sĕng-ŭk-hŏk]] gŭng-nèng ciòng-buô īng-giū dìng-cī.