「Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
{{Dablink|Cŭ-uái gái-siêu [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] gì Lièng-gŏng-gâing. Nâ sê buóh siōng tō̤ [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì Lièng-gŏng-gâing, kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ „'''[[Lièng-gŏng]]'''“.}}
{{Infobox Settlement
[[File:Taiwan ROC political division map Lienchiang County.svg|thumb|260px|Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Lièng-gŏng-gâing gì ôi-dé|right]]
|name = Lièng-gŏng-gâing
|official_name = {{lang|zh-hant|連江縣}}
|settlement_type = [[Gâing]]
|nickname =
|motto =
|image_skyline = Matsu Montage.png
|imagesize =
|image_caption =
| image_flag = Flag of Lienchiang County.svg
|flag_size =
|image_seal = Emblem of Lienchiang County.svg
|seal_size =
|image_shield =
|shield_size =
|image_map = Taiwan ROC political division map Lienchiang County.svg
|mapsize =
|map_caption = Lièng-gŏng-gâing ([[Mā-cū (Dō̤)|Mā-cū]]) gì ôi-dé
|pushpin_map =
|pushpin_label_position =
|pushpin_map_caption =
|pushpin_mapsize =
|subdivision_type = Guók-gă
|subdivision_name = {{flag|Dṳ̆ng-huà Mìng-guók}}
|subdivision_type1 = Sēng
|subdivision_name1 = [[Hók-gióng-sēng (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)|Hók-gióng]]
|subdivision_type2 =
|subdivision_name2 =
|seat_type = Céng-hū sū-câi
|seat = [[Nàng-găng-hiŏng]]
|government_footnotes =
|government_type =
|leader_title =
|leader_name =
|area_magnitude =
|area_footnotes =
|area_total_km2 = 29.6055
|area_land_km2 =
|area_water_km2 =
|area_total_sq_mi =
|area_land_sq_mi =
|area_water_sq_mi =
|area_water_percent =
|elevation_footnotes =
|elevation_m =
|elevation_ft =
|population_as_of = 2014
|population_footnotes =
|population_note =
|population_total = 12,506
|population_density_km2 = 420
|timezone = UTC+08:00
|utc_offset =
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|latd=26 |latm=09 |lats=04 |latNS=N
|longd=119 |longm=55 |longs=38 |longEW=E
|website = [http://www.matsu.gov.tw/ www.matsu.gov.tw]
|footnotes =
}}
'''Lièng-gŏng-gâing''' (連江縣) sê [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] diŏh [[Mā-cū (Dō̤)|Mā-cū]] sié gì siŏh ciáh gâing. Ciā gâing sê sṳ̆k [[Hók-gióng-sēng (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)|Hók-gióng-sēng]] gì.
 
 
{{Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Hèng-céng-kṳ̆-uă}}
{{Authority control}}
 
[[Category:Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]]
[[Category:Hók-gióng]]