「Sĕng-ŭk-hŏk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Sĕng-ŭk-hŏk''' (生物學) sê ngiĕng-géu sĕng-ŭk gì giék-gáiu, gŭng-nèng, sĕng-diōng, huák-ṳ̆k, céng-huá, hŭng-buô, gâe̤ng hŭng-lôi gì siŏh ciáh…)
 
無編輯摘要
 
'''Sĕng-ŭk-hŏk''' (生物學) sê ngiĕng-géu [[sĕng-ŭk]] gì giék-gáiu, gŭng-nèng, sĕng-diōng, huák-ṳ̆k, céng-huá, hŭng-buô, gâe̤ng hŭng-lôi gì siŏh ciáh hŏk-kuŏ.
{{Authority control}}
 
[[Category:Sĕng-ŭk]]