「Dòng-buŏ-giāng」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
(Sĭng hiĕk: '''Dòng-buŏ-giāng''' sê dùng-nièng hĕ̤k-ciă chĭng-siéu-nièng nièng-lìng găi-dâung gì nàng-gái, iâ â̤-sāi bī sìng-sṳ̆k gì nièng-kĭng nàng-g...)
 
(// Edit via Wikiplus)
 
 
Diŏh [[Hók-ciŭ-uâ]] diē-sié, dòng-buŏ-giāng iâ â̤ dé̤ṳng cī siŏh ciáh nè̤ng gâe̤ng ĭ [[puói-ngēu]] iōng gì nàng-gái.
 
Dòng-buŏ-giāng buók gáu ék-dêng nièng-lìng, cêu hô̤ nàng-gái, hĕ̤k-chiă dòng-buŏ-nè̤ng.
 
[[Category:Ìng-lôi]]