「Cṳ̆-niòng-giāng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~無編輯摘要
無編輯摘要
 
 
Diŏh [[Hók-ciŭ-uâ]] diē-sié, cṳ̆-niòng-giāng iâ â̤ dé̤ṳng cī siŏh ciáh nè̤ng gâe̤ng ĭ [[puói-ngēu]] iōng gì nṳ̄-gái.
 
Cṳ̆-niòng-giāng buók gáu ék-dêng nièng-lìng, pī-ê̤ṳ [[giék-huŏng]] kó̤ lāu, cêu hô̤ nṳ̄-gái, hĕ̤k-chiă cṳ̆-niòng-nè̤ng.
 
== Ìng-kēu tūng-gié ==