「Săng-săng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
// Edit via Wikiplus
Dâ̤ 4 hòng:
==Còng, hiêng, bók-kō̤-giéng gì gōng-huák==
Ô-guăng Săng-săng gì sū-cī găh Hók-ciŭ, ô cī uâng gōng-huák: Săng săng còng, săng săng hiêng, săng săng bók-kō̤-giéng. (三山藏,三山現,三山不可見。)
:"Săng„Săng săng còng"còng“ gì săng săng: Lò̤-săng (羅山), Iā-săng (冶山), Mìng-săng (閩山);
:"Săng„Săng săng hiêng"hiêng“ gì săng săng: Ŭ-siŏh-săng (Ŭ-săng), Ṳ̀-săng, Uŏk-uòng-săng (Bìng-săng);
:"Săng„Săng săng bók-kō̤-giéng"giéng“ gì săng săng: Lìng-săng (靈山), Ciĕ-săng (芝山), Cṳ̆ng-săng (鐘山).
 
==Săng-săng gì diòng-siók==
10,571

次編輯