「Cṳ̆-niòng-giāng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
無編輯摘要
~無編輯摘要
[[文件:Girlgenderrole3.jpg|縮圖|Lā̤ kphkáh-dièu gì cṳ̆-niòng-giāng.]]
'''Cṳ̆-niòng-giāng''' (諸娘囝) sê [[dùng-nièng]] hĕ̤k [[chĭng-siéu-nièng]] nièng-lìng găi-dâung gì [[nṳ̄-gái]], iâ â̤-sāi bī sìng-sṳ̆k gì nièng-kĭng nṳ̄-gái.