「Bìng-tàng Cŭng-hăk Sĭk-ngiêng-kṳ̆」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Bìng-tàng Cŭng-hăk Sĭk-ngiêng-kṳ̆''' (平潭綜合實驗區) sê Hók-gióng-sēng diŏh Hók-ciŭ-chê Bìng-tàng-gâing siék gì siŏh ciáh cŭng-hăk s...
(Sĭng hiĕk: '''Bìng-tàng Cŭng-hăk Sĭk-ngiêng-kṳ̆''' (平潭綜合實驗區) sê Hók-gióng-sēng diŏh Hók-ciŭ-chê Bìng-tàng-gâing siék gì siŏh ciáh cŭng-hăk s...)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者