「Shidibala」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Shidibala''' (Mūng-gū-ngṳ̄: {{MongolUnicode|ᠰᠢᠳᠡᠪᠠᠯᠠ}}, 1303 n. - 1323 n.) sê Mūng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, iâ sê Nguòng-dièu...
(Sĭng hiĕk: '''Shidibala''' (Mūng-gū-ngṳ̄: {{MongolUnicode|ᠰᠢᠳᠡᠪᠠᠯᠠ}}, 1303 n. - 1323 n.) sê Mūng-gū Dá̤-guók gì siŏh ciáh Khan, iâ sê Nguòng-dièu...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者