「Uŏk-nàng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
| guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ = +84
}}
'''Uŏk-nàng''' sê [[siâ-huôi ciō-ngiê]] guók-gă cī ék, diŏh [[Dṳ̆ngDĕ̤ng-nàng Ā]], dĕ̤ng-buô sê [[Nàng Dṳ̆ng-guók Hāi]].
 
[[Category:Uŏk-nàng]]
匿名使用者