「Lièng-gŏng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Dablink|Cŭ-uái gái-siêu [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] gì Lièng-gŏng-gâing. Nâ sê buóh siōng tō̤ [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] gì Lièng-gŏng-gâing, kī-dâe̤ng nṳ̄ ché̤ṳ „'''[[Lièng-gŏng-gâing (Dṳ̆ng-huà Mìng-guók)]]'''“.}}
[[File:Subdivisions of Fuzhou-China.png|thumb|right|200px|Lièng-gŏng găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „<big><span style="color:#97eaa5;">■</span></big>“ sáik hŭ-uái cêu sê Lièng-gŏng.]]
'''Lièng-gŏng''' (連江) sê [[Hók-ciŭ]] â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing, iâ sê [[Mìng dṳ̆ng sĕk ék|Mìng-dṳ̆ng sĕk-ék]] cĭ ék.
 
匿名使用者