「Ăng-bìng câng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Ăng-bìng câng''' (安平站) sê Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk Hók-gióng-sēng Hók-ciŭ-chê Chŏ…)
 
 
'''Ăng-bìng câng''' (安平站) sê [[Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng]] gì siŏh-bĭh dài-dŏng-câng gì chiă-câng. Ĭ găk [[Hók-gióng-sēng]] [[Hók-ciŭ-chê]] [[Chŏng-săng-kṳ̆]] Hù-cié chŏng (湖際村) hó-gâe̤ng gì â-dā̤. Ăng-lòibìng câng găk [[2020 nièng]] [[12 nguŏk 27 hô̤]] kăi-sṳ̄ sāi.
 
{{Hók-ciŭ dê-tiék 1 hô̤ siáng}}