「Joe Biden」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
}}
'''Joseph Robinette Biden Jr.''' ({{bd|1942 nièng|11 nguŏk 20 hô̤||}}) sê [[Mī-guók]] gì siŏh ciáh céng-dê-gă, 2009 nièng gáu 2017 nièng sê [[hó-cūng-tūng]], 2021 nièng cêu-êng [[cūng-tūng]].
 
{{s-start}}
{{S-off}}
{{s-before|[[Donald Trump]]}}
{{s-title|[[Mī-guók]] cūng-tūng|2021 nièng - }}
{{s-inc}}
{{s-before|[[Dick Cheney]]}}
{{s-title|[[Mī-guók]] hó-cūng-tūng|2009 nièng - 2017 nièng}}
{{s-after|[[Mike Pence]]}}
{{s-end}}
 
{{Mī-guók cūng-tūng}}