「Diù」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
~ (Davidzdh ī-gĭng ciŏng hiĕk-miêng Gôi iè-dông gáu Diù
(// Edit via Wikiplus)
 
{{twinLAT|櫥}}
[[File:Tansu.jpg|thumb|right|diùDiù]]
'''Diù''', sê siŏh-cṳ̄ng [[gă-sĭ]], iù [[ăk-ăk]] cū-sìng. Kō̤-ī dĭk-dĭk bóng [[dê-bìng]] gà̤-dēng, iâ â̤ dê̤ṳk [[chiòng]] diē. Diù dâ̤-ék dáe̤ng-iéu gì gŭng-nèng cêu sê bóng nó̤h, gó-chṳ̄ ô siŏh sĕ̤ng muòng hĕ̤k-ciā gūi sĕ̤ng muòng. Muòng lā̤ ô nó̤h â̤ niĕk, ciŏng-uâng kŭi muòng bóng nó̤h cêu iā kĭng-sŭng.
[[分類:gă-sĭ]]
10,181

次編輯