「2019 nièng gáu 2020 nièng sĭng-hìng guăng-cáung bêng-dŭk gāng-niēng gì hié-ièng ĭk-cìng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正双重重定向至COVID-19 ĭk-cìng
~ (机器人:修正损坏重定向到已移动的目标页面2019 nièng gáu 2020 nièng sĭng-hìng guăng-câung bêng-dŭk hié-ièng ĭk-cìng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
~ (机器人:修正双重重定向至COVID-19 ĭk-cìng
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[2019 nièng gáu 2020 nièng sĭngCOVID-hìng guăng-câung bêng-dŭk hié-ièng19 ĭk-cìng]]
2,115

次編輯