「Sĕk-nê sê̤ṳ-dù」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
机器人:修正损坏重定向到已移动的目标页面Sé̤ṳ-dù
~ (机器人:修正双重重定向至Sṳ-dù
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
~ (机器人:修正损坏重定向到已移动的目标页面Sé̤ṳ-dù
1 bĭh biĕu-chiĕng: Choán-ia̍h bo̍k-phiau kái-piàn
 
#重新導向 [[SṳSé̤ṳ-dù]]
2,114

次編輯