「Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
3 bĭh biĕu-chiĕng: Sāi chiū-gĭ gāi Chiū-gĭ-bēng uōng-hiĕk gāi gì Sian-chìn hêng-tōng pian-chip
[[File:MainlandChina.png|thumb|250px|Dê-dù gà̤-dēng uòng-sáik buô-hông sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k.|right]]
'''Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k''' sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]] sū lī-dê gì dê-kṳ̆, dáng-sê mò̤ bău-guák [[Hiŏng-gē̤ng]] gâe̤ng [[Ó̤-muòng]]. Ng-sāi áng cê-méng kó̤ lī-gāi "Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k", ĭng ciā kái-niêng ék-buăng sê ôi lāu kṳ̆-biék [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] sū lī-dê gì [[Dài-uàng]], [[Pàng-hù]], [[Gĭng-muòng]], [[Mā-cū-dō̤|Mā-cū]], gó-chṳ̄, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k iâ bău-guák [[Hāi-nàng]].
 
{{維基新聞分類|Dṳ̆ng-guók_Dâi-lṳ̆k}}
 
{{Dâi-lṳ̆k}}
10,181

次編輯