「Nìng-dáik」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
{{twinLAT|寧德}}
{{Infobox Settlement
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<fontname size="+1">''' Nìng-dáik'''-chê
|official_name = 宁德市
|-
|settlement_type = [[Dê-ngék-chê]]
| align="center" colspan=2 | [[File:ChinaFujianNingde.png|200px]]
|image_skyline =
|-
|image_caption =
| '''Hèng-céng-kṳ̆ lôi-biék'''
|image_map = ChinaFujianNingde.png
| Dê-gék chê
|map_caption = Nìng-dáik găk Hók-gióng gì sū-câi
|-
|subdivision_type = Guók-gă
| '''[[Miêng-cék]]'''
|subdivision_name = {{flag|Dṳ̆ng-guók}}
| 13,500 km²<br />
|subdivision_type1 = Sēng
|-
|subdivision_name1 = [[Hók-gióng]]
| '''[[Ìng-kēu]]'''
|seat_type =
| 320 uâng ī-siông
|seat =
|-
|leader_title =
| '''[[Mìng-cŭk]]'''
|leader_name =
| [[Háng-cŭk|Háng]] (75.28%)<br />[[Siă-cŭk|Siă]] (24.72%)
|area_total_km2 = 13,452
|-
|area_land_km2 =
| '''[[Ngṳ̄-ngiòng]]'''
|area_water_km2 =
| [[Hók-ăng-uâ]] gâe̤ng [[Pū-tŭng-uâ]]
|population_as_of = 2010
|-
|population_total = 2,821,996
|}
|population_density_km2 =
|timezone =
|utc_offset = +8
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|latd=26|latm=40|latNS=N
|longd=119|longm=31|longEW=E
|blank1_name_sec1 = Mìng-cŭk
|blank1_info_sec1 = [[Háng-cŭk|Háng]] (75.28%)<br />[[Siă-cŭk|Siă]] (24.72%)
|blank2_name_sec1 = '''[[Ngṳ̄-ngiòng]]'''
|blank2_info_sec1 = [[HókMìng-ăngdĕ̤ng-ngṳ̄]] gâe̤ng [[Pū-tŭng-uâ]]
|blank3_name_sec1 = Chiă-bà̤ hô̤-mā
|blank3_info_sec1 = 闽J
|website = [http://www.nds.gov.cn/ www.nds.gov.cn]
|}}
'''Nìng-dáik''' (寧德) sê [[Hók-gióng-sēng]] dĕ̤ng-báe̤k buô iòng-hāi gì siŏh cô̤ dê-ngék [[siàng-chê]]. Ĭ nàng-buô sê [[Hók-ciŭ]], báe̤k-buô sê [[Ciék-gŏng]] [[Ŭng-ciŭ]], să̤-buô sê [[Nàng-bìng]].