「Ĭng-gáik-làng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
{{Infobox Country
[[File:England in the UK and Europe.svg|right|thumb|350px|Ĭng-gáik-làng.]]
|name = Ĭng-gáik-làng
[[File:Flag of England.svg|right|thumb]]
|native_name = {{lang|en|England}}
|image_flag = Flag of England.svg
|image_coat =
|motto =
|national_anthem =
|image_map =England in the UK and Europe.svg
|status = [[Ĭng-guók]] gì gáiu-siàng-guók
|capital =
|capital2 = [[Lùng-dŭng]]
|area_km2 =
|area_rank =
|population_census =
|population_census_year =
|population_census_rank =
|population_density_km2 =
|population_density_rank =
|leader_title1 =
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
}}
'''Ĭng-gáik-làng''' (英格蘭, {{lang-en|England}}) sê [[Dâi Britain]] gì 1 ciáh buô-hông. Ĭ ôi-dé găk [[Să̤-ĕu]], báe̤k-buô sê [[Báe̤k-hāi]].
 
==Gâing-ék==
== Chăng-kō̤ ==
{{Ĭng-guók gì gáiu-siàng-guók, liāng-tū gâe̤ng sṳ̆k-dê}}
 
{{authority control}}
[[Category:Ĭng-guók]]