「Chió-diē-nè̤ng」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
(Sĭng hiĕk: {{twinLAT|厝裏儂}} '''Chió-diē-nè̤ng''' (厝裏儂), bô hô̤ lā̤ '''chĭng-sṳ̆k''' (親屬), '''gă-sṳ̆k''' (家屬),sê cī ô dùng siŏh-bĭh hiê-puō|hiê-p…)
 
(// Edit via Wikiplus)
{{twinLAT|厝裏儂}}
'''Chió-diē-nè̤ng''' (厝裏儂), bô hô̤ lā̤ '''chĭng-sṳ̆k''' (親屬), '''gă-sṳ̆k''' (家屬),sê cī ô dùng siŏh-bĭh [[hiê-puō|hiê-puō kī-nguòng]] gì sĭk-tā̤ ([[nè̤ng]], [[sìng-siĕng|sìng-mìng]] hĕ̤k gì-tă [[dông-ŭk]]) cĭ-găng gì guăng-hiê,mò̤hiê, mò̤-guāng cī-bĭh hiê-puō kī-nguòng sê tŭng-guó [[sĕng-ŭk]], [[ùng-huá]] gó-sê [[lĭk-sṳ̄]] lì gié-sìng gì.
[[category:ùng-huá ìng-lôi-hŏk]]
[[category:chĭng-sṳ̆k guăng-hiê]]
10,181

次編輯