「Huá-hŏk nguòng-só」調整以後𣍐蜀樣其地方

// Edit via Wikiplus
(Sĭng hiĕk: 300px|thumb|right|Huá-hŏk nguòng-só '''Huá-hŏk nguòng-só''' (化學元素) sê cī sié-gái dâi-dŏng siŏh báh gūi cṳ̄ng gĭ-...)
 
(// Edit via Wikiplus)
{{twinLAT|化學元素}}
[[File:Periodic table (polyatomic).svg|300px|thumb|right|Huá-hŏk nguòng-só]]
'''Huá-hŏk nguòng-só''' (化學元素) sê cī sié-gái dâi-dŏng siŏh báh gūi cṳ̄ng gĭ-buōng [[gĭng-sṳ̆k]] gâe̤ng [[hĭ-gĭng-sṳ̆k]] gì ŭk-cék, dŭ iù siŏh cṳ̄ng nguòng-cṳ̄ cŭ-siàng, muōi siŏh ciáh [[nguòng-cṳ̄]] dâi-dŏng ô siŏh iông só-liông gì [[cék-cṳ̄]], mâ̤ sāi kĕk huá-hŏk huŏng-huák lì hŭng-gā̤.
10,170

次編輯