「Liù-sŏng」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
自漢字版// Edit via Wikiplus
(Sĭng hiĕk: '''Liù-sŏng'''(硫酸) sê siŏh cṳ̄ng sŏng-séng iâ giòng gì sŏng. Ĭ gâe̤ng sièng-sŏng, siĕu-sŏng cà̤ hô̤ lā̤ „săng duâi giòng-sŏng…)
 
~ (自漢字版// Edit via Wikiplus)
{{twinLAT|硫酸}}
'''Liù-sŏng''' (硫酸) sê siŏh cṳ̄ng [[sŏng-séng]] iâ giòng gì [[sŏng]]. Ĭ gâe̤ng [[sièng-sŏng]], [[siĕu-sŏng]] cà̤ hô̤ lā̤ „săng duâi [[giòng-sŏng]]“.
 
Gĕ̤ng-ngiĕk có̤ liù-sŏng gì huŏng-huák:
 
Tàu buó: <chem>4FeS2 + 11O2 ->[{gŏ̤-ŭng}] 2Fe2O3 + 8SO2</chem>
 
Dâ̤ nê buó: <chem>2SO2 + O2 ->[{V2O5}][{△}] 2SO3</chem>
 
Muōi-muōi buó: <chem>SO3 + H2O -> H2SO4</chem>
 
Có̤ chók gì liù-sŏng dŭ-sê cé-liông hŭng-só 92% ī-siông gì nùng liù-sŏng (濃硫酸), gă [[cūi]] cêu â̤ biéng hĭ liù-sŏng (稀硫酸).
[[Category:Huá-hŏk]]
10,181

次編輯