「Mìng Ĭng-cŭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
 
[[File:明英宗.jpg|thumb|right|200px|Mìng Ĭng-cŭng]]
'''Mìng Ĭng-cŭng''' (明英宗, 1427 n. - 1464 n.), miàng '''Ciŏ Gì-déng''' (朱祁鎮), sê [[Mìng-dièu]] gì siŏh ciáh huòng-dá̤. Ĭ sê [[Sŏng-dáik Huòng-dá̤]] gì giāng, 1435 nièng gáu 1449 nièng tàu huòi câi-ôi; 1449 nièng ké̤ṳk [[MūngMùng-gū]] bĭng niăh kó̤, gáu-muōi-lāu bóng diōng lì. 1457 nièng gáu 1464 nièng dâ̤ nê huòi có̤ huòng-dá̤.
 
{{Lifetime|1427|1464|Mìng Ĭng-cŭng}}