「Nguāi」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Nguāi''' (我) sê Hók-ciŭ-uâ diē-sié ìng-chĭng dâi-sṳ̀dăng-só dâ̤ 1 ìng-chĭng hìng-sék. Nguāi gì hók-só hìng-sék s…)
 
 
'''Nguāi''' (我) sê [[Hók-ciŭ-uâ]] diē-sié [[ìng-chĭng dâi-sṳ̀]] gì [[só (ngṳ̄-huák)|dăng-só]] dâ̤ 1 ìng-chĭng hìng-sék. Diŏh [[Diòng-lŏ̤h]], ciā sṳ̀ tĕ̤k „'''ngūi'''“.
 
Nguāi gì hók-só hìng-sék sê [[nē̤ng-gă]].
匿名使用者