「Kĭng」調整以後𣍐蜀樣其地方

(連接)
1 bĭh biĕu-chiĕng: 2017 原始碼編輯
Diŏh gĕ̤ng-ngiĕk diē-sié ciŏng-uâng cié-chṳ̄ kĭng-ké:
 
<math> \rm C_{n}H_{m} + nH_{2}O \to nCO + \left(\frac{m/}{2}+n\right)H_{2} </math>
 
<mathchem> CO + H_{2}OH2O \to-> CO2 CO_{2}+H_{2} H2 </mathchem>
 
Diŏh sĭk-ngiêng-sék diē-sié ciŏng-uâng cié-chṳ̄ kĭng-ké:
 
<mathchem> Zn + H_{2}SO_{4}H2SO4 \to-> ZnSO4 ZnSO_{4}+H_{2}\uparrow H2 ^</mathchem>
 
==Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu==