「Giĕ」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
~
~
'''Giĕ''' (雞) sê siŏh cṳ̄ng [[cēu]], iâ sê siŏh cṳ̄ng gă-iōng-huá gì dông-ŭk. Giĕ sê [[ìng-lôi]] có̤i cā [[gă-iōng-huá]] gì siŏh cṳ̄ng cēu, [[giĕ-nṳ̆k]] gâe̤ng [[giĕ-lâung]] dŭ sê gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gì ciō-iéu sĭk-pīng.
 
Giĕ iâ sê [[săng-ngáu|sĕk-nê săng-ngáu]] (十二生肖) cĭ ék, dó̤i-éng gì dê-ciĕ (地支) sê iū (酉), sèng-dāu sê [[gàu]], â-dāu sê [[kēng]].
 
{{Săng-ngáu}}