「Diêng-cṳ̄」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
~
 
'''Diêng-cṳ̄''' (電子) sê siŏh cṳ̄ng [[ā nguòng-cṳ̄ lĭk-cṳ̄]], dái siŏh bĭh hó dăng-ôi [[diêng-hò̤]]. Diêng-cṳ̄ [[cék-liông]] iā nâung, nâ 9.10938356(11)×10<sup>−31</sup> [[kg]], dâi-kái sê cék-cṳ̄ gì 1/1836. Diêng-cṳ̄, [[cék-cṳ̄]] gâe̤ng [[dṳ̆ng-cṳ̄]] siŏh-dŏi gáiu-sìng lāu [[nguòng-cṳ̄]]. Diêng-cṳ̄ sê siŏh cṳ̄ng [[Hié-mī-cṳ̄]], sū-ī gŏng-gé̤ṳ [[Pauli bók-siŏng-ṳ̀ng nguòng-lī]], nguòng-cṳ̄ dăng-dŏng êng-hò̤ lâng lăk diêng-cṳ̄ gì [[liông-cṳ̄-tái]] diŏh mâ̤ siŏh-iông. Diêng-cṳ̄ gì [[huāng lĭk-cṳ̄]] sê [[ciáng diêng-cṳ̄]].
 
[[Category:Ŭk-lī]]