「Chéu」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Chéu '''Chéu'''(樹) sê cī ô mŭk-cê chéu-sĭng gâe̤ng chéu-ngâ̤ gì siŏh lôi sĭk-ŭk,...)
 
[[File:Sequoiadendron giganteum at Kenilworth Castle.jpg|thumb|right|200px|Chéu]]
'''Chéu'''(𣗬 hĕ̤k <sub>訓讀</sub>) sê cī ô mŭk-cê chéu-sĭng gâe̤ng chéu-ngâ̤ gì siŏh lôi [[sĭk-ŭk]], â̤ uăk iā sâ̤ nièng. Găk bàng-siòng sĕng-uăk dâi-dŏng, ô gì duâi dău gì [[guáng-mŭk]] iâ â̤ dé̤ṳng hô̤ lā̤ chéu, pī-ṳ̀ gōng [[siŏh-liù]]-chéu, [[dà]]-chéu.
 
Chéu â̤ ngiēk găk ngék-ciēu [[nê-iōng-huá-táng]], [[tū-dê chĭng-sĭk]] gâe̤ng dièu-cīng [[ké-hâiu]] gì huŏng-miêng siŏng-dŏng dṳ̀ng-iéu.
237

次編輯