「Dâi-mā-sáik」調整以後𣍐蜀樣其地方

Dâi-mā-sáik ciā miàng-cê chók-hiêng diŏh Bàng-uâ-cê Séng-gĭng Cháung-sié-gié 14:15 ("bô dŭi gáu Hò̤-bă, cêu sê diŏh Dâi-mā-sáik báe̤k biĕng"), sū-ī ng-sāi cióh Ĭng-ngṳ̄ gì Damascus.
(Dâi-mā-sáik ciā miàng-cê chók-hiêng diŏh Bàng-uâ-cê Séng-gĭng Cháung-sié-gié 14:15 ("bô dŭi gáu Hò̤-bă, cêu sê diŏh Dâi-mā-sáik báe̤k biĕng"), sū-ī ng-sāi cióh Ĭng-ngṳ̄ gì Damascus.)
#重新導向 [[Dâi-mā-sáik]]
'''Damascus''' sê [[Syria]] gì [[siū-dŭ]].
{{stub}}
[[Category:Siàng-chê]]
237

次編輯