「Huák-lŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Huák-lŭk'''(法律) sê siŏh cṳ̄ng iù céng-hū giĕ-dêng gì hèng-òi biĕu-cūng. Gâe̤ng dô̤-dáik mâ̤ siŏh iông, huák-lŭk sê giòng-cié gì, ùi-hu...)
 
~
 
'''Huák-lŭk''' (法律) sê siŏh cṳ̄ng iù [[céng-hū]] giĕ-dêng gì hèng-òi biĕu-cūng. Gâe̤ng [[dô̤-dáik]] mâ̤ siŏh iông, huák-lŭk sê giòng-cié gì, ùi-huāng huák-lŭk â̤ niăh lā̤ huăk.
 
[[Category:Huák-lŭk]]