「Sĭng-cô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Sĭng-cô̤''' (星座) sê cī tiĕng lā̤ siŏh gùng siŏh gùng hèng-sĭng gì cék-hăk. Category:Sĭng-cô̤
 
[[File:Planisphæri Coeleste de Wit.JPG|thumb|right|200px|Sĭng-cô̤]]
'''Sĭng-cô̤''' (星座) sê cī tiĕng lā̤ siŏh gùng siŏh gùng [[hèng-sĭng]] gì cék-hăk.
 
Gĭng-dáng tiĕng-ùng-hŏk ciŏng tiĕng gà̤-dēng gì sĭng-sĭng buŏng siàng 88 ciáh sĭng-cô̤.
 
==Sĭng-cô̤ liĕk-biēu==
*[[Siĕng-nṳ̄-cô̤]]
*[[Cék-dùng-cô̤]]
*[[Tiĕng-iéng-cô̤]]
*[[Bō̤-bìng-cô̤]]
*[[Tiĕng-ĭng-cô̤]]
*[[Tiĕng-dàng-cô̤]]
*[[Băh-iòng-cô̤]]
*[[Ngê̤ṳ-hŭ-cô̤]]
*[[Diĕu-gê̤ṳ-cô̤]]
*[[Lṳ̆k-báu-cô̤]]
*[[Gé̤ṳ-hâ̤-cô̤]]
*[[Lăk-kēng-cô̤]]
*[[Duâi-kēng-cô̤]]
*[[Siēu-kēng-cô̤]]
*[[Mò̤-giék-cô̤]]
*[[Sùng-dā̤-cô̤]]
*[[Siĕng-hâiu-cô̤]]
*[[Buáng-ìng-mā-cô̤]]
*[[Siĕng-uòng-cô̤]]
*[[Gĭng-ngṳ̀-cô̤]]
*[[Iēng-dìng-cô̤]]
*[[Ièng-giĕ-cô̤]]
*[[Tiĕng-gák-cô̤]]
*[[Hâiu-huák-cô̤]]
*[[Nàng-miēng-cô̤]]
*[[Báe̤k-miēng-cô̤]]
*[[Ŭ-ă-cô̤]]
*[[Gé̤ṳ-ciók-cô̤]]
*[[Nàng-sĕk-cê-cô̤]]
*[[Tiĕng-ngò̤-cô̤]]
*[[Hāi-dòng-cô̤]]
*[[Giéng-ngṳ̀-cô̤]]
*[[Tiĕng-lṳ̀ng-cô̤]]
*[[Siēu-mā-cô̤]]
*[[Pŏ̤-gŏng-cô̤]]
*[[Tiĕng-lù-cô̤]]
*[[Sĕ̤ng-cṳ̄-cô̤]]
*[[Tiĕng-hŏk-cô̤]]
*[[Ū-siĕng-cô̤]]
*[[Sì-cṳ̆ng-cô̤]]
*[[Dòng-siè-cô̤]]
*[[Cūi-siè-cô̤]]
*[[Éng-dê-ăng-cô̤]]
*[[Hiók-hū-cô̤]]
*[[Sṳ̆-cṳ̄-cô̤]]
*[[Siēu-sṳ̆-cô̤]]
*[[Tiĕng-tó-cô̤]]
*[[Tiĕng-chéng-cô̤]]
*[[Chài-lòng-cô̤]]
*[[Tiĕng-mà-cô̤]]
*[[Tiĕng-kìng-cô̤]]
*[[Săng-áng-cô̤]]
*[[Hiēng-mì-giáng-cô̤]]
*[[Gì-lìng-cô̤]]
*[[Chŏng-sìng-cô̤]]
*[[Gṳ̄-chék-cô̤]]
*[[Nàng-gĭk-cô̤]]
*[[Siè-hŭ-cô̤]]
*[[Lăk-hô-cô̤]]
*[[Kūng-chiók-cô̤]]
*[[Buŏi-mā-cô̤]]
*[[Ĭng-siĕng-cô̤]]
*[[Hông-huòng-cô̤]]
*[[Huôi-gá-cô̤]]
*[[Sĕ̤ng-ngṳ̀-cô̤]]
*[[Nàng-ngṳ̀-cô̤]]
*[[Sùng-muōi-cô̤]]
*[[Lò̤-buàng-cô̤]]
*[[Uōng-gū-cô̤]]
*[[Tiĕng-ciéng-cô̤]]
*[[Ìng-mā-cô̤]]
*[[Tiĕng-hiók-cô̤]]
*[[Ngṳ̆k-hŭ-cô̤]]
*[[Dōng-bà̤-cô̤]]
*[[Gé̤ṳ-siè-cô̤]]
*[[Lĕ̤k-hŭng-ngì-cô̤]]
*[[Gĭng-ngù-cô̤]]
*[[Uông-uōng-giáng-cô̤]]
*[[Săng-gáe̤k-cô̤]]
*[[Nàng-săng-gáe̤k-cô̤]]
*[[Dô-giŏng-cô̤]]
*[[Duâi-hṳ̀ng-cô̤]]
*[[Siēu-hṳ̀ng-cô̤]]
*[[Sùng-pùng-cô̤]]
*[[Sék-nṳ̄-cô̤]]
*[[Buŏi-ngṳ̀-cô̤]]
*[[Hù-lì-cô̤]]
 
 
[[Category:Sĭng-cô̤]]
匿名使用者