「Ciòng-ciŭ」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
(a)
 
==Lĭk-sṳ̄==
Ciòng-ciŭ gì [[gĭng-cá̤]] kŭi-huák iù [[Ciŭ-dièu|Ciŭ]] [[Cìng-dièu|Cìng]] sì-hâiu cêu ī-gĭng kăi-sṳ̄. [[Săng-guók]] sì-dô̤i, [[Ngù-guók (Săng-guók)|Ngù-guók]] găh gĭng-dáng gì Nàng-ăng Chê-chê (南安市) siék-lĭk '''Dĕ̤ng-ăng Gâing-gâing''' (東安縣). [[Céng-dièu|Să̤-céng]] sì-hâiu [[Dṳ̆ng-nguòng]] ciéng-luâng, cĭng sâ̤ sê̤ṳ-cŭk cāu gáu Ciòng-ciŭ, [[Céng-gŏng]] (晉江) iâ ĭng chṳ̄ dáik miàng.
 
[[Dòng-dièu]] 684 nièng, kăi-sṳ̄ lĭk ciŭ gióng dé, miàng '''Ū-ìng-ciŭ''' (武荣州), 711 nièng gāi miàng có̤ Ciòng-ciŭ. [[Sóng-dièu|Sóng]] [[Nguòng-dièu|Nguòng]] sì-hâiu, Ciòng-ciŭ sê "Dĕ̤ng-huŏng dâ̤-ék duâi gē̤ng", gĭng-cá̤ huák-dăk, sê "hāi siông sĭ-diù cĭ lô" gì kī-diēng.
 
1271 nièng, siŏh ciáh miàng hô̤ Ngā-gáuk-báik (雅各伯, [[É-dâi--ngṳ̄]]: Jacob d'Ancona) téng [[É-dâi-]] lì Ciòng-ciŭ có̤ sĕng-é. Ĭ siā lāu siŏh buōng chók-miàng gì iù-gé, hô̤ lā̤ '''''Guŏng-mìng cĭ Siàng''''' (光明之城, [[Ĭng-ngṳ̄]]: The City of Light). Dáng-sê, hiêng-câi nè̤ng gó mâ̤ hiēu ciā cṳ̆ sê cĭng sê gā.
 
==Dê-lī==