「Năk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Na (Sodium).jpg|thumb|right|200px|Năk]]
'''Năk''' (鈉) sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 11, huá-hŏk hù-hô̤ sê Na.
 
==Huá-hŏk séng-cék==
 
==Éng-ê̤ṳng==
 
==Cié-chṳ̄==
:<math> \rm 2NaCl \longrightarrow 2Na + Cl_2 </math>
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者