「Liù-uòng」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Sulfur-sample.jpg|thumb|right|200px|Liù-uòng]]
'''Liù''' (硫) iâ hô̤ lā̤ '''liù-uòng''' (硫黃), sê siŏh cṳ̄ng [[hĭ-gĭng-sṳ̆k]] [[huá-hŏk nguòng-só|nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 1516, huá-hŏk hù-hô̤ sê S.
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者