「Năk」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
[[File:Na (Sodium).jpg|thumb|right|200px|Năk]]
'''Năk''' (鈉) sê siŏh cṳ̄ng [[gĭng-sṳ̆k]], iâ sê siŏh cṳ̄ng [[huá-hŏk nguòng-só]]. [[Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só]] sê 11, huá-hŏk hù-hô̤ sê Na.
 
{{Ciŭ-gĭ-biēu}}
匿名使用者