「Brisbane」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Brisbane''' sê Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh siàng-chê, iâ sê Queensland gì siū-hū. Category:Ó̤-ciŭ Category:Siàng-chê
(Sĭng hiĕk: '''Brisbane''' sê Ó̤-ciŭ gì siŏh ciáh siàng-chê, iâ sê Queensland gì siū-hū. Category:Ó̤-ciŭ Category:Siàng-chê
(Mò̤ chă)
匿名使用者