「Táng-sŏng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Táng-sŏng''' sê siŏh cṳ̄ng sŏng, mò̤ ngàng-sáik. Ciā sŏng diŏh siòng-ŭng â-dā̤ iā ṳ̀ng-ngiê hŭng-gā̤ siàng nê-iōng-huá-táng gâe̤...
(Sĭng hiĕk: '''Táng-sŏng''' sê siŏh cṳ̄ng sŏng, mò̤ ngàng-sáik. Ciā sŏng diŏh siòng-ŭng â-dā̤ iā ṳ̀ng-ngiê hŭng-gā̤ siàng nê-iōng-huá-táng gâe̤...)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者