「Jurassic」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: '''Jurassic''', iâ hô̤ lā̤ '''tṳ̆-lò̤-gī''' hĕ̤k-ciā '''ciŏ-lò̤-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 201.3 gáu 145 báh-uâng nièng cĭ s...
(Sĭng hiĕk: '''Jurassic''', iâ hô̤ lā̤ '''tṳ̆-lò̤-gī''' hĕ̤k-ciā '''ciŏ-lò̤-gī''', sê siŏh ciáh dê-cék sì-gĭ, sì-găng diŏh 201.3 gáu 145 báh-uâng nièng cĭ s...)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者