「Côte d'Ivoire」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Côte d'Ivoire '''Côte d'Ivoire''' sê Hĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă. Category:Hĭ-ciŭ guók...
(Sĭng hiĕk: thumb|right|200px|Côte d'Ivoire '''Côte d'Ivoire''' sê Hĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă. Category:Hĭ-ciŭ guók...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者