「Pū-tŭng-uâ」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
̩̩|map= [[File:Map-Sinophone World.png|200px]]<br />Kĕk Guók-ngṳ̄ có̤ guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng gì dê-huŏng
}}
'''Guók-ngṳ̄tŭng-uâ''' (國語普通話), iâ hô̤ lō̤ '''Guók-tŭng-uângṳ̄''' (普通話國語), '''Biĕu-cūng huà-ngṳ̄''' (標準華語), sê [[Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók]], [[Dṳ̆ng-huà Mìng-guók]] ([[Dài-uăng]]) gâe̤ng [[Sĭng-gă-pŏ̤]] gì [[guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng]]. Guók-ngṳ̄ gì huák-ĭng sê ī [[Báe̤k-gĭng]] huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, [[sṳ̀-ngṳ̄]] ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, [[ngṳ̄-huák]] áng-ciéu hiêng-dâi [[Háng-ngṳ̄]] băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.
 
Téng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gì huŏng-miêng lì gōng, Guók-ngṳ̄tŭng-uâ sê [[Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ]] gì siŏh cṳ̄ng [[huŏng-ngiòng]].
 
== Lĭk-sṳ̄ ==
[[Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k]] gâe̤ng [[Dài-uăng]] gì Guók-ngṳ̄ găk ngṳ̄-ĭng, sṳ̀-ngṳ̄ dēng huŏng-miêng dŭ ô sŏ̤h piĕ kṳ̆-biék.
==Gái káng==
*[[Tŭi-guōng Pū-tŭng-uâ]]
*[[Lâng-gá-siăng]]
 
{{Interwiki|code=zh}}