「Lā̤-bái-nê」調整以後𣍐蜀樣其地方

無編輯摘要
(Sĭng hiĕk: '''Lā̤-bái-nê'''(禮拜二) iâ hô̤ lā̤ '''bái-nê'''(拜二), sê siŏh sĭng-gĭ dâi-dŏng gì siŏh nĭk, cī bái-ék gâe̤ng bái-săng dâi-dŏng gì hī...)
 
Bái-nê gô-dā̤ hô̤ lā̤ '''huōi-iêu-nĭk'''(火曜日), gĭng-dáng [[Nĭk-buōng]] gâe̤ng [[Dièu-siēng]] gó sê ciŏng-uâng gó gì.
 
Găk [[gĭ-dók-gáu]] gì ùng-huá diē-sié, [[Ià-huò-huà|siông-dá̤]] diŏh bái-nê cháung-cáuk chók [[kŭng-ké]] ([[tiĕng]]) gâe̤ng [[cūi]]. «[[Séng-gĭng]]» „[[Cháung-sié-gé]]“ gì tàu siŏh ciŏng sê ciŏng-uâng gōng gì:
 
<blockquote>''<small><font color=#0000ff>6</font></small>Siông-dá̤ gōng: "Cūi dṳ̆ng diŏh ô kĕ̤ng-ké, â̤ buŏng kŭi siông â gì cūi." <small><font color=#0000ff>7</font></small>Siông-dá̤ cô̤ ciā kĕ̤ng-ké, lièng hŭng-biék siông â gì cūi. Cêu ô ciŏng-uâng. <small><font color=#0000ff>8</font></small>Ciā kĕ̤ng-ké Siông-dá̤ giéu lō̤ Tiĕng. Ô màng-buŏ, ô nĭk-dŏng, cuòi sê dâ̤ nê nĭk.''</blockquote>