「Măh Lé-huò」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
~ (機器人 新增: ko:로버트 사무엘 맥클레이
 
1887 nièng, Mĕk Lé-huò tó̤i-lō̤, diōng gáu Mī-guók [[Gă-lé-hók-nà̤-ā-ciŭ]] sĕng-uăk, có̤ sĭng-săng gá [[sìng-hŏk]]. 1907 nièng 8 nguŏk 18 hô̤, ĭ găk Gă-ciŭ [[Lŏk-săng-gĭ]] guó-sié, hiōng-sêu 83 huói.
 
[[en:Robert Samuel Maclay]]
[[zh:麦利和]]
 
[[Category:Ìng-ŭk]]
[[Category:Gĭ-dók-gáu]]
[[Category:Sĕk-ék]]
 
[[en:Robert Samuel Maclay]]
[[ko:로버트 사무엘 맥클레이]]
[[zh:麦利和]]