{{country data {{{1}}} | Air force/core | variant = | size = | name =

}}

[káng] [gāi] [sṳ̄] [purge] Documentation icon 模板其說明文檔

茲萆模板廮𡅏顯示各萆國家/地區其空軍旗幟,比如講{{air force|PRC}}顯示 Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók