Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siŏh-ciáh ĭ-sō̤ gâe̤ng săng-ciáh niè-giāng-gŏ̤

Ĭ-sō̤ (依嫂, bàng-siòng tĕ̤k ĭ-lō̤[1]), cêu-sê ké̤ṳk nè̤ng chiáng chió diē-sié có̤ dâi-génṳ̄-gái[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改

  1. 1.0 1.1 馮愛珍. 福州方言詞典. 現代漢語方言大詞典・分卷. 江蘇教育出版社. 1998.