Zürich (Dáik-ngṳ̄: Zürich [ˈt͡syːrɪç]) sê Sôi-sê̤ṳ gì siū-dŭ. Zürich sê Sôi-sê̤ṳ gì céng-dê dṳ̆ng-sĭng, iā sê Sôi-sê̤ṳ gì lĭk-sṳ̄ ùng-huá miàng siàng, ô săng chiĕng gūi nièng gì lĭk-sṳ̄.

Zürich

Lĭk-sṳ̄修改

Hèng-céng Dăng-ôi修改

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu修改

Gĭng-cá̤修改

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng修改

Ngiê-sŭk修改

Lṳ̄-iù修改

Gáu-ṳ̆k修改

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Zürich