Zürich (Dáik-ngṳ̄: Zürich [ˈt͡syːrɪç]) sê Sôi-sê̤ṳ gì siū-dŭ. Zürich sê Sôi-sê̤ṳ gì céng-dê dṳ̆ng-sĭng, iā sê Sôi-sê̤ṳ gì lĭk-sṳ̄ ùng-huá miàng siàng, ô săng chiĕng gūi nièng gì lĭk-sṳ̄.

Zürich

Lĭk-sṳ̄ Siŭ-gāi

Hèng-céng Dăng-ôi Siŭ-gāi

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu Siŭ-gāi

Gĭng-cá̤ Siŭ-gāi

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng Siŭ-gāi

Ngiê-sŭk Siŭ-gāi

Lṳ̄-iù Siŭ-gāi

Gáu-ṳ̆k Siŭ-gāi

 

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Zürich