Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Uòng-pŭng
Vespula germanica
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Insecta
mŭk: Hymenoptera
Suborder

Apocrita
...

Uòng-pŭng (黃蜂)[1], sê siŏh lôi pŭng, â̤ gâ nè̤ng, gâ lā̤ kō̤-nèng â̤ .

Chăng-kō̤ ùng-hióng

Siŭ-gāi
  1. 葛本儀. 語流音變的常見類型//語言學概論. 五南圖書出版股份有限公司. 2002. 170.