Tiĕng-chéng-cô̤

Tiĕng-chéng-cô̤ iâ hô̤ lā̤ Tiĕng-bìng-cô̤ (天平座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Ék-nṳ̄-cô̤ gâe̤ng Giék-giāng-cô̤ cĭ-găng.

Tiĕng-chéng-cô̤

Gái káng修改