Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tàu

Tàu (頭) sê dông-ŭk có̤i dâe̤ng-iéu gì buô-ôi, găk dâiu-gáuk gèng-dēng.

Buô-ôi

Siŭ-gāi

Nō̤, mĕ̤k-ciŭ, , chói, ngê dŭ găk tàu lā̤.

Tàu gì âu-dāu hô̤ lā̤ âu-bâu.