Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siè-tàu (蛇頭) sê huáng-cī gĭng-ìng, chău-kóng hĭ-huák iè-mìng uăk-dông gì nè̤ng, ĭ-gáuk-nè̤ng cūng-kuāng â̤ téng diŏh cièng.