Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sā̤-huák-cūi

Sā̤-huák-cūi (洗髮水) sê chĭng-giék-cá̤, â̤ dṳ̀ kó̤ tàu-huók gà̤-dēng mâ̤ táh-gáik gì nó̤h.